IMG_9702 - sfeerimpressie

Pedagogisch beleidsplan

Ons pedagogisch beleidsplan geeft richting en houvast aan onze dagelijkse benadering en begeleiding van de kinderen. Hierdoor komt de werkwijze van de pedagogisch medewerkers en stagiaires overeen waardoor er een duidelijke manier van werken ontstaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders zicht hebben op de normen en waarden van het kinderdagverblijf. De ouders dragen een deel van de zorg en verantwoordelijkheid voor hun kind aan ons over en willen natuurlijk weten op welke wijze wij met de kinderen omgaan.