IMG_9741 - over ons 2

Wie zijn wij

Op het Kabouterbos bestaat het vaste team uitsluitend uit gediplomeerd pedagogisch werkers met minimaal niveau 3. Elke pedagogisch werker is in bezit van BHV en/of kinder EHBO.

Omdat wij waarde hechten aan goed geschoold personeel, maken we ook ruimte om zelf actief te scholen. De gediplomeerde pedagogisch werkers gaan regelmatig naar cursussen en bijscholingen om hun vakkennis te verbreden en te verdiepen. Zo blijven we onszelf ontwikkelen.

Elke pedagogisch werker bij ons werkt vanuit het hart, vanuit de liefde voor kinderen en hun ontwikkeling. Onze visie is wat ons verbindt, en zo zorgen we er samen voor dat het Kabouterbos een fijne plek is om te zijn. Om te spelen, maar ook om te werken.

Onze visie

Bij kinderdagverblijf Kabouterbos geloven wij in de kracht van het kind. Wij geloven dat elk kind in zijn eigen tempo ontwikkelt, en dat het van belang is dat wij het kind volgen. Een kind weet en voelt veel, en dit alles zal zijn weg vinden wanneer een kind hier de ruimte voor krijgt. Het is aan ons als volwassenen om kinderen te ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben en ze de vrijheid te gunnen om de wereld te ontdekken binnen veilige grenzen. Zodat zij een goede basis mee krijgen van waaruit zij zelf verder kunnen bouwen. Het is niet aan ons om gedrag te classificeren: elke uiting heeft een functie en het is aan ons om te ontdekken wat een kind met bepaald gedrag wil zeggen. Wij geloven ook in het belang van voorleven: dat het aan ons is om te laten zien hoe je met oog voor ieders belangen communiceert. Wij leggen uit, wij bieden veilige kaders, en als de situatie er om vraagt laten wij los. Want een stap achteruit maakt soms dat je het geheel weer helder ziet.

Als je klein bent kan de wereld heel overweldigend zijn. Prikkels zoals harde geluiden en schreeuwerige kleuren kunnen veel indruk maken. Bij het inrichten van het Kabouterbos hebben wij daar over nagedacht. Bij ons vind je veel lichte kleuren en natuurlijke materialen. Er is voornamelijk houten speelgoed aanwezig, en er is de mogelijkheid voor een kind om zich terug te trekken wanneer wenselijk. Onderdeel van de goede basis is voor ons ook gezonde voeding, zo puur en biologisch mogelijk.

Een deel van het gedachtengoed van de antroposofie vinden wij een fijne leidraad binnen de omgang met en ontwikkeling van kinderen. Wij vieren dan ook de jaarfeesten op onze eigen manier mee, binnen ons kinderdagverblijf.

Boven alles geloven wij dat een kind veiligheid nodig heeft, en wij zetten hoog in op het waarborgen van die veiligheid. Dit doen we door te werken met vaste leidsters en een voorspelbare dagindeling. Want alleen vanuit veiligheid kan een kind zich ontplooien en komen tot spel, zowel individueel als in groepsverband. Om van daaruit zich te ontwikkelen op een manier die aansluit bij wie hij al is.