slider1
027_605_453_80

Klachtencommissie

Ontevreden

Wanneer u ontevreden bent over een medewerker of bepaalde gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf, vragen wij u dit ons persoonlijk te laten weten. Wij zullen er alles aan doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen en de ontevredenheid proberen weg te nemen. Mocht u het fijner vinden dit via de e-mail te doen, dan kan dit op e-mailadres: info@kdvkabouterbos.nl o.v.v. melding ontevredenheid.

Externe Klachtencommissie

Heeft u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of wilt u direct de klacht extern indienen? Wend u zich dan tot:

De geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kinderdagverblijf Kabouterbos is hierbij aangesloten. Een klachtenformulier voor het indienen van een klacht is te downloaden via de site: www.degeschillencommissie.nl

Een ieder is tot geheimhouding verplicht.