slider1
027_605_453_80

Wie zijn wij

Op het Kabouterbos bestaat het vaste team uit uitsluitend gediplomeerd pedagogisch werkers niveau 3. Elke pedagogisch werker is in bezit van BHV en/of kinder EHBO. Onderdeel van ons team is ook een HBO-er pedagogiek, en we werken nauw samen met speltherapeute Carla Regter van de Gouden Poort.

Omdat wij waarde hechten aan goed geschoold personeel, maken we ook ruimte om zelf actief te scholen. De gediplomeerde pedagogisch werkers gaan regelmatig naar cursussen en bijscholingen om hun vakkennis te verbreden en te verdiepen. Zo blijven we onszelf ontwikkelen.

Elke pedagogisch werker bij ons werkt vanuit het hart, vanuit de liefde voor kinderen en hun ontwikkeling. Onze visie is wat ons verbindt, en zo zorgen we er samen voor dat het Kabouterbos een fijne plek is om te zijn. Om te spelen, maar ook om te werken.

Kinderdagverblijf Kabouterbos is door het overkoepelend orgaan SBB goedgekeurd om Pedagogisch Werkers in opleiding te begeleiden in de praktijk.
Wij werken met BOL stagiaires die de opleiding PW3 of PW4 volgen. Dit betekent dat de stagiaire 2 of 3 dagen stage loopt bij ons en de resterende dagen naar school gaat. De BOL stagiaires mogen incidenteel worden ingezet op de groep.
Dit onder de volgende voorwaarden:
– de BOL student staat niet alleen maar altijd naast een gediplomeerde medewerker
– de BOL student wordt alleen ingezet in het laatste leerjaar
– de BOL student wordt uitsluitend ingezet op de eigen stagelocatie

De BOL student kan formatief worden ingezet bij de volgende situaties:
– bij ziekte van een pw-er
– tijdens schoolvakanties van de student